Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

У зв’язку із небезпечною ситуацією та наявністю терористичних угрупувань в районах Бумердес, Тізі Узу, Буіра, Беджая, а також у прикордонних з Тунісом районах, громадянам України, рекомендується уникати, без нагальної потреби, відвідання зазначених районів, а також утриматись від поїздок за межі м. Алжир на відстань більше ніж 50 км.

Крім того, слід уникати наземного пересування територією пустелі Сахара; міста, що розташовані на території Алжирської Сахари, відвідувати лише використовуючи повітряний транспорт.

Якщо потрапив у надзвичайну ситуацію в Алжирі

У випадках потрапляння у надзвичайні ситуації, загрози життю та здоров’ю громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Алжирі за номером телефону: +213778604053

Іноземці формально мають майже ті ж права і свободи та виконують ті ж обов’язки, що і громадяни Алжиру, якщо інше не передбачено алжирським законодавством та міжнародними договорами АНДР.

Іноземці є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, мови, роду і характеру занять, крім ставлення до релігії. Останнє, в першу чергу, стосується іноземних громадянок, які перебувають у шлюбі з алжирцями.

Згідно із законодавством АНДР, дружини алжирців немусульманського віросповідання можуть бути позбавлені права, у разі смерті їх чоловіків, на успадкування житла та майна, навіть тоді, коли вони були нажиті разом впродовж спільного сімейного життя. Лише належність до мусульманської віри надає вдові алжирця право отримати свою частку спадщини, яка відповідним чином розподіляється між нею, її дітьми та іншими рідними із сім’ї батьків померлого.

Для громадян України встановлено візовий режим. Міністерство внутрішніх справ має право відмовити іноземцю у пропуску через державний кордон з мотивів забезпечення громадського порядку в країні.

Законодавством Алжиру визначено терміни „нерезидент” і „резидент”. Нерезидент – це іноземець, який прямує транзитом через територію Алжира, або прибув у країну на термін не більше трьох місяців і не має наміру залишатися на тривале проживання чи вести професійну діяльність.

Іноземець, який хоче продовжити своє перебування на термін більший, ніж зазначено у візі без оформлення права на проживання в Алжирі, має право на продовження візи лише один раз на термін до трьох місяців.

Резидентом Алжиру вважається іноземець, який, бажаючи мати в Алжирі фактичне, звичайне, чи постійне місце проживання, отримав на це відповідний дозвіл та посвідчення резидента, термін дії якого два роки.

У видачі посвідчення резидента може бути відмовлено, або воно може бути вилучене, якщо іноземець не виконує одну з умов, які є підставою для видачі такого посвідчення. У цьому випадку іноземець зобов’язаний залишити територію Алжиру в п’ятнадцятиденний термін від дати письмового повідомлення. У виняткових випадках, йому може бути надано додатковий термін.

Іноземець може вільно пересуватися по території Алжиру. Він зобов’язаний мати при собі та пред’являти на вимогу представників влади документи про законне перебування на території країни, а також повідомляти комісаріат поліції або мерію про зміну місця проживання, якщо він міняє місце проживання остаточно, чи на період більше шести місяців. Заява має буде подана не пізніше п’яти днів до залишення помешкання із зазначенням адреси місця старого та нового помешкання. Про прийняття заяви іноземцю видається відповідний документ.

Іноземці нерезиденти виїжджають з країни на тих же умовах, за якими вони в’їжджали.

Іноземці резиденти для остаточного залишення країни оформляють виїзну візу – документ, про зміну місця проживання.

Видворення іноземця за межі національної території оформляється рішенням міністра внутрішніх справ в наступних випадках:

Якщо адміністративні органи вважають, що присутність іноземця в Алжирі створює загрозу порушенню громадського порядку.

Якщо стосовно іноземця прийнято остаточне рішення органів юстиції про його ув’язнення за скоєний злочин чи правопорушення.

Якщо він не залишив територію Алжиру в раніше визначені компетентними органами терміни і не зміг надати переконливі докази прострочення 15-денного (чи додаткового) терміну з дня отримання повідомлення.

Рішення про видворення іноземцю передається у письмовій формі.

В залежності від причин видворення, іноземцю може бути встановлено термін від 48 год. до 15 днів для залишення території Алжиру.

Іноземцю, який наведе переконливі докази про неможливість залишити територію Алжиру у визначений термін, за рішенням міністра може бути визначене місце проживання в Алжирі до його від’їзду.

Іноземець, який потрапив на національну територію АНДР з порушенням чинного законодавства може бути ув’язнений на термін від 2 до 6 місяців і оштрафований, або до нього може застосовуватись лише один з цих заходів покарання.

Особа, яка прямо чи опосередковано сприяла, або намагалася сприяти в’їзду, переміщенню по країні, чи перебуванню іноземця на території Алжиру всупереч чинного законодавства карається ув’язненням на термін від 2 місяців до 1 року і штрафом, або застосовується лише одна з цих мір покарання.

Порушення (як алжирцями так і іноземцями) приписаних вище правил карається штрафами в різних розмірах.

Іноземець, який ухиляється від виконання рішення про видворення, або який після видворення з території Алжиру знову потрапив в країну без належним чином оформленого на це дозволу карається ув’язненням на строк від 6 місяців до 2 років, якщо він не зуміє доказати, що не може повертатися в свою країну, чи в будь-яку іншу. Таке покарання застосовується і до іноземця, який не прибув у вказані терміни до визначеного йому помешкання, або яке він в подальшому покинув без дозволу.

 

Джерело mfa.gov.ua