Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

Умови працевлаштування в Словацькій Республіці для громадян України.

Відповідно до чинного законодавства Словацької Республіки українці, які є учасниками трудових відносин мають рівні з громадянами Словаччини права. Це означає, що ви маєте право на заробітну плату, відпустку, медичне страхування, (за плату страхового медичного внеску роботодавець несе долю відповідальності), а також на підставі регулярних страхових внесків до Соціальної страхової компанії виникає право на відшкодування заробітної плати під час непрацездатності, право на декрет, пенсію тощо. 

Українцям необхідно отримати від компетентних органів Словаччини дозвіл на працевлаштування та дозвіл на проживання у зв’язку із працевлаштуванням.

Словацьким компетентним органом, який надає дозвіл на працевлаштування є Адміністрація праці, соціальних справ та сім’ї (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), що розташована на території краю потенційного працевлаштування іноземця.

Українець подає до відповідної Адміністрації заяву щодо оформлення дозволу на працевлаштування особисто, якщо знаходиться на території СР легально; поштою або посередництвом майбутнього роботодавця, на підставі нотаріально засвідченої довіреності. Адміністративних зборів за подання такої заяви не передбачено.

 

Заява щодо оформлення дозволу на працевлаштування у Словаччині

 

У заяву необхідно вписати таку інформацію:

 • прізвище, ім’я та дату народження;
 • адресу в країні постійного проживання та адресу для отримання кореспонденції;
 • номер закордонного паспорту та орган видачі;
 • назву, адресу, ідентифікаційний код та вид економічної діяльності роботодавця;
 • вид діяльності, місце виконання робіт, період під час якого планується виконувати роботу;
 • письмове підтвердження роботодавця щодо гарантії на працевлаштування конкретного іноземця. У такому письмовому підтвердженні роботодавець також пояснює причини працевлаштування саме іноземця.

Дозвіл на працевлаштування в Словаччині розповсюджується лише на той вид діяльності та місце виконання робіт, що вказані роботодавцем.

 

Під час розгляду заяви Адміністрація звертає увагу на ситуацію на ринку праці в регіоні, тобто чи вільне робоче місце може зайняти громадянин Словаччини або громадянин країни-члена ЄС.

 

Адміністрація надає дозвіл на працевлаштування українця без будь-яких обмежень щодо потреб на ринку праці у випадках якщо:

 • це передбачено двосторонніми міжнародними договорами;
 • особа буде працевлаштована на території СР у зв’язку з підвищенням кваліфікації терміном до одного року;
 • особа віком до 26 років, працевлаштована у рамках обміну між навчальними закладами або в рамках програм для молоді;
 • особа здійснює наукову діяльність;
 • особа здійснює релігійну місію з дозволу церкви, або релігійної організації;
 • особа, яка перебуває під спеціальним захистом;
 • особа, якій був продовжений дозвіл на тимчасове перебування, у з зв’язку з тим, що вона стала жертвою кримінального злочину, пов’язаного з торгівлею людьми;
 • особа, якій був наданий дозвіл на тимчасове перебування, на підставі дотримання інтересів особистого та сімейного життя.

 

Дозвіл на працю не вимагається у випадках якщо українець:

 

 • має дозвіл на постійне проживання на території СР або якщо має дозвіл на проживання у зв’язку з працевлаштуванням та безперервно проживає на території СР протягом 5 років;
 • отримав дозвіл на тимчасове проживання у зв’язку із з’єднанням з родиною, та після отримання такого дозволу минуло 12 місяців;
 • отримав дозвіл на тимчасове проживання у зв’язку з навчанням (може працювати не більше 10 годин на тиждень);
 • має дозвіл на тимчасове проживання у зв’язку зі спеціальною діяльністю – дослідженням або дослідним виробництвом;
 • має статус «словака, проживаючого за кордоном» та зареєструвався на території СР;
 • отримав статус біженця або тимчасовий притулок на території СР;
 • здійснює діяльність на території СР не більше 30 календарних днів в рік та одночасно є представником педагогічного колективу, учасником професійно-дослідного заходу, художником, який бере участь у виставках тощо;
 • на підставі трудової угоди забезпечує постачання товарів та послуг, здійснює монтажні або гарантійні та ремонтні роботи;
 • є членом сім’ї співробітника дипломатичної місії або консульської установи, або міжнародної урядової організації та якщо міжнародний договір укладений від імені урядів гарантує взаємність;
 • члени рятувальних бригад;
 • працює на підставі міжнародних договорів відповідно до яких дозвіл на працевлаштування не потрібний;
 • є співвласником торговельної компанії або членом кооперативу, що зареєстровані на території СР;
 • здійснює міжнародні перевезення або для виконання таких перевезень направлений роботодавцем з іноземної держави;
 • акредитований як журналіст.

 

Роботодавець протягом 7 робочих днів зобов’язаний письмово інформувати Адміністрацію про початок виконання іноземцем своїх обов’язків відповідно до трудової угоди та про завершення з ним трудових відносин у випадку, якщо отримання дозволу на працевлаштування не є обов’язковим, а також у випадку якщо працівник не приступив до виконання своїх обов’язків у визначений час.

Дозвіл на працевлаштування видається терміном до двох років та може бути продовжений у випадку виконання робіт у того ж роботодавця. Для сезонного працевлаштування відповідний дозвіл видається на термін до шести місяців. Письмову заяву на продовження дозволу на працевлаштування трудовий мігрант подає у термін не більший як 30 днів до закінчення попереднього дозволу.

 

Після отримання дозволу на працевлаштування українцю необхідно отримати дозвіл на проживання з метою працевлаштування, який надає Управління поліції у справах іноземців.

 

Пакет документів, що необхідні для отримання дозволу на проживання з метою працевлаштування містить:

 

 • дійсний закордонний паспорт;
 • заяву на отримання дозволу на проживання з метою працевлаштування (заповнюється словацькою мовою);
 • дві кольорові фотокартки;
 • довідка про несудимість в СР;
 • довідка про несудимість в країні походження та з країн, у яких іноземець мав попередні дозволи на проживання;
 • підтвердження про реєстрацію за місцем проживання в СР;
 • документ щодо наявності достатнього фінансового забезпечення (185,19 євро на кожний місяць проживання).

Дозвіл на проживання з метою працевлаштування видається на термін дії дозволу на працевлаштування максимально на два роки з можливістю подальшого продовження.

 

У день, коли українець розпочинає свою робочу діяльність, роботодавець зобов’язаний, окрім укладення робочого контракту, повідомити Словацьку соціальну страхову компанію та Словацьку медичну страхову компанію.

 

Нормативно-правовими актами, що регулюють трудові відносини іноземних громадян, в тому числі громадян України в Словацькій Республіці є:

 

 1. Кодекс праці СР №311/2001;
 2. Закон СР «Про працевлаштування» №5/2004;
 3. Закон СР «Про перебування іноземців» №404/2011;
 4. Закон СР «Про біженців» №480/2002;
 5. Закон СР «Про соціальне страхування» №461/2003;
 6. Закон СР «Про нелегальну працю та нелегальне працевлаштування» №82/2005;
 7. Закон СР «Про медичне страхування №580/2004;
 8. Закон СР «Про визнання кваліфікацій» №493/2007.

З текстами згаданих документів можливо ознайомитись на веб-сторінках http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm та http://www.zbierka.sk/

 

 

 

Джерело https://mfa.gov.ua/

Международные Авиалинии Украины