Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Порядок провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне місце проживання.

Оформлення документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання здійснюється:

1) особі, яка досягла 16-річного віку, - на підставі його особистої заяви затвердженої форми;

2) особі, яка не досягла 16-річного віку, особи, яка визнана судом обмежено дієздатним або недієздатним, - на підставі заяви одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.

Заява оформлюється на ім'я керівника територіального органу ДМС і подається за зареєстрованим місцем проживання в Україні.

У разі звернення заявника з оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання разом з дітьми, які не досягли 16-річного віку, заповнюються окремі заяви на кожну людину.

Разом із заявою подаються документи (оригінали та копії):

1) 3 фотографії розміром 3,5 х 4,5 см;

2) паспорт громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку);

3) свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);

4) довідка про реєстрацію місця проживання;

5) документ, що засвідчує особу законного представника;

6) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є ​​один з батьків (усиновлювачів);

7) нотаріально завірена згода законних представників, які залишаються в Україні, на виїзд (або копію свідоцтва про смерть або рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи обмежено дієздатною чи недієздатною, або безвісно відсутнім або оголошення її померлою);

8) нотаріально завірена згода дитини у віці від 14 до 16 років на виїзд за кордон на постійне проживання;

9) копію рішення суду, завірену в установленому порядку, - при відсутності згоди одного із законних представників на виїзд за кордон на постійне місце проживання не досягла 16-річного віку дитини, або особи, визнаного судом обмежено дієздатним або недієздатним;

10) документи, що підтверджують оплату.

Заява розглядається протягом 3 місяців з дня подачі.

Рішення про оформлення документів для виїзду або про відмову приймається територіальним органом ДМС не пізніше 5 робочих днів після перевірки документів і оформляється шляхом заповнення відповідної позначки в заяві.

Про відмову заявник письмово повідомляється не пізніше 5 робочих днів. Про позитивному рішенні заявник також повідомляється протягом 5 днів. В цьому випадку необхідно:

- зняти з реєстрації своє місце проживання в Україні;

- надати територіальному органу ДМС паспорт громадянина України та закордонний паспорт для проставлення в них штампа про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання або внесення відповідної інформації в безконтактний електронний носій. У разі наявності в особи, яка виїжджає за кордон на постійне проживання, двох паспортів громадянина України для виїзду за кордон надаються обидва паспорти;

- отримати довідку УКРІНФОРМ про сплату ПДФО та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку, яка подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону України та є підставою для проведення митних процедур.

Термін дії рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання становить 6 місяців з дня його прийняття. Якщо заявник у вказаний термін не звернувся до територіального органу ДМС для оформлення документів, рішення втрачає силу, про що робиться відмітка в заяві.

 

Джерело