Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

1. Подати в підрозділи ДМС необхідні документи (в разі проживання за кордоном подати документи у відповідній дипломатичній установи);
2. перевірити правильність внесення персональних даних про себе до заяви-анкети, звертаючи при цьому особливу увагу на правильність написання транслітерації свого прізвища та імені, і засвідчити своїм підписом у заяві-анкеті правильність таких даних;


3. звернутися в територіальний орган чи підрозділ ДМС і отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, надавши паспорт громадянина України для внесення відповідної позначки, або відмова в оформленні та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Вартість послуги та пільги

Держмито - 170 грн. (Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»).
Вартість послуг - 87,15 грн. (Постанова КМУ від 4 червня 2007 р N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання")
Вартість бланка - 120 грн. (П. 4 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 № 1098 «Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг»)
Разом: 377 гривень 15 копійок

У разі термінового (протягом 10 днів) оформлення:

Держмито - 340 грн. (П. 6 "л" статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»).
Вартість послуг - 174,30 грн. (П. 5 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 № 1098 «Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг»)
Вартість бланка - 120 грн. (П. 4 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 № 1098 «Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг»)
Пільги зі сплати держмита перелічені в п.4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»

Подача заяви

Заява подається особисто або законним представником

Необхідні документи

 • заяву, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), телефон. Заява оформляється при подачі документів працівником підрозділу ДМС України;
 • платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про оплату вартості цієї адміністративної послуги та бланка паспорта;
 • платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про сплату державного мита або документ, що підтверджує повне чи часткове звільнення від його сплати;
 • паспорт громадянина України, а для особи, яка не досягла 16 років, - свідоцтво про народження (після прийняття документів повертаються одержувачу послуги);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;
 • Для оформлення другого паспорта / проїзного документа або одночасного оформлення двох паспортів / проїзних документів громадянин додатково подає заяву, в якому обґрунтовує необхідність здійснення регулярних поїздок за кордон (наприклад: здійснення пасажирських чи вантажних перевезень, участь у спортивних змаганнях або концертно-театральних гастролях, підприємницька, туристична або журналістська діяльність і т.п.). При одночасному оформленні двох паспортів / проїзних документів подаються дві заяви-анкети з одним примірником необхідних документів кожна.

Термін розгляду заяви

Заяви про оформлення паспорта розглядаються протягом не більше одного місяця з дня подачі документів, за винятком таких випадків:

При терміновому оформленні (за заявою особи) із сплатою підвищеного розміру держмита, вартості послуг і бланку - до 10 робочих днів.

Якщо поїздка пов'язана з терміновим лікуванням від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, - протягом трьох робочих днів.

У разі виїзду на постійне місце проживання (еміграція) - 3 місяці.

У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України паспорт оформляється в термін до 10 робочих днів.
Результат отримання послуги

Отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Термін дії документа, є результатом отримання послуги

10 років з дати видачі

Підстави для відмови в наданні послуги

 • Робота з відомостями, що становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого Законом України "Про державну таємницю" (у разі виїзду за кордон на постійне проживання);
 • діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані обовьязання, - до виконання обовьязань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;
  порушено кримінальну справу, - до закінчення провадження у справі;
 • визнано винним у вчиненні злочину, - до відбуття покарання або звільнення від покарання;
  ухилення від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань;
  свідоме сповіщення про себе неправдиві відомості - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;
 • підлягає призову на строкову військову службу, - до вирішення питання про відстрочку від призову;
  щодо громадянина подано цивільний позов до суду - до закінчення провадження у справі;
 • перебування під адміністративним наглядом органів внутрішніх справ, - до припинення нагляду.

 

Джерело