Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

Які правила подання документів для виїзду за кордон на ПМП (ПМЖ), скільки це коштує, які документи надавати, куди надавати, чи можуть відмовити у виїзді на ПМЖ та за яких підстав? За який термін оформлюються дозволи на виїзд на постійне місце проживання? Читаємо…

 

Яка процедура для отримання дозволу на виїзд на постійне місце проживання?

Вам необхідно подати до територіального підрозділу Державної міграційної служби (де ви мешкаєте) заяву на ім`я керівника територіального органу ДМС та необхідні документи (перелік нижче).

При поданні документів, радимо перевірити правильність внесення персональних даних до заяви, після чого засвідчити їх підписом.

Потім, у разі прийняття рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання – Вам потрібно звернутись до відповідного органу реєстрації для здійснення зняття з реєстрації місця проживання (прописки) – ОСББ, ЖЕК, паспортний стіл.

Після цього Ви повинні ще раз звернутися до територіального органу ДМС та надати їм паспорт вже зі штампом зняття з реєстрації місця проживання або довідку про зняття з реєстрації місця проживання (у разі, якщо у Вас новий паспорт у формі картки), а також закордонний паспорт для проставляння в них штампів про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання.

Так виглядає процес отримання дозволу для виїзду за кордон назавжди з України.

 

Вартість отримання дозволу для виїзду на ПМЖ

Вартість цієї адміністративної послуги -  195,31 грн. Для пенсіонерів, інвалідів та інших незахищених верств населення не передбачені зниження вартості, або пільги.

 

Як подати заяву на виїзд на ПМЖ?

По-перше – особисто, по-друге – Вашим законним представником (за дорученням).

Заява заповнюється заявником в паперовій формі або працівником територіального підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції з прийому заяв, в електронній формі.

Стосовно осіб, які не досягли 16-річного віку, заповнюється два примірники заяви.

У разі звернення заявника щодо оформлення документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання разом з дітьми, які не досягли 16-річного віку, заповнюються окремі заяви для кожної особи.

Особі, яка досягла 16-річного віку, оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання здійснюється на підставі її особистої заяви.

Особі, яка не досягла 16-річного віку, особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання здійснюється на підставі заяви одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, ріклувальників або інших законних представників.

 

Які документи требо надати для отримання дозволу для виїзду за кордон на ПМЖ?

 • заява;
 • три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;
 • оригінал та копія паспорта громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку та постійно проживають в Україні);
 • оригінал та копія свідоцтва про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);
 • оригінал та копія довідки про реєстрацію місця проживання;
 • оригінал та копія документу, що посвідчує особу законного представника;
 • оригінал та копія документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є один із батьків (усиновлювачів);
 • нотаріально засвідчену згоду законних представників, які залишаються в Україні, на виїзд за кордон на постійне проживання особи, законними представниками якої вони є (або копію свідоцтва про смерть чи рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи обмежено дієздатною, або недієздатною, або безвісно відсутньою, або оголошення її померлою). Письмова згода законних представників, які залишаються в Україні, може бути надана ними особисто під час подання заявником заяви щодо особи, законними представниками якої вони є;
 • нотаріально засвідчена згода дитини віком від 14 до 16 років на виїзд за кордон на постійне проживання;
 • копія рішення суду, завірена у встановленому порядку, - за відсутності згоди одного із законних представників на виїзд за кордон на постійне проживання особи, яка не досягла 16-річного віку, або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
 • документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати

Заява приймається за умови подання заявником всіх необхідних документів, оформлених відповідно до вимог законодавства.

Термін розгляду заяви на виїзд на ПМЖ

Розгляд заяви здійснюється у строк до трьох місяців з дня її подання.

 

Який документ посвідчує можливість виїзду за кордон на ПМЖ?

У разі позитивного рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, територіальний орган ДМС проставляє в паспорті громадянина України у формі книжечки та в паспорті (паспортах) громадянина України для виїзду за кордон штампи про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання, які скріплюються печаткою.

У разі наявності у особи паспорта громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм – до цього безконтактного електронного носія внеситься інформація про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання.

 

Прийняття рішення про відмову в оформленні документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання

У разі прийняття рішення про відмову в оформленні документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання територіальний орган ДМС у строк не пізніше 5 робочих днів письмово інформує заявника про прийняте рішення із зазначенням підстав відмови і порядку оскарження рішення та повідомляє територіальний підрозділ ДМС про прийняте рішення.

 

Читайте також про те, як перевірити, чи можна виїхати за кордон

 

На який строк надається дозвіл на виїзд на ПМЖ?

- 6 місяців.

 

За яких підстав Вам можуть відмовити у наданні дозволу на виїзд за кордон на ПМЖ?

 • Заявник не подав передбачені нормативно-правовими актами документи.
 • Подані заявником документи не відповідають вимогам законодавства України, містять недостовірні відомості або подані документи є недійсними.
 • Громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадках, якщо:
 • він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого ст.12 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»;
 • стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;
 • він засуджений за вчинення кримінального правопорушення – до відбуття покарання або звільнення від покарання;
 • він ухиляється від виконання зобов’язань покладених на нього судовим рішенням – до виконання зобов’язань;
 • він перебуває під адміністративним наглядом національної поліції – до припинення нагляду.