Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

При плануванні виїзду за кордон з метою працевлаштування через українських посередників рекомендується перевіряти наявність в суб’єкта господарської діяльності відповідної ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном через Міністерство соціальної політики України (сайт -  www.mlsp.gov.ua, розділ «Діяльність» - «Працевлаштування за кордоном»).

В Бельгії регулювання ринку робочої сили налічує значний арсенал механізмів щодо державного управління сферою зайнятості та страхування населення. Бельгія, як член Європейського Союзу, розділяє загальну проблему щодо потреби на послуги висококваліфікованих працівників у всіх галузях економіки, однак в країні є свої особливості, які визначають напрями розвитку її соціальної політики. Слід зазначити, що держава акцентує свою політику у сфері зайнятості на скороченні кількості зайнятих при підвищенні продуктивності праці й зростанні доходів працюючих. Відповідно, така концепція передбачає високовартісну систему допомоги для більшої кількості безробітних.

Враховуючи національні та адміністративно-територіальні особливості країни, у Бельгії були створені відповідні інституції забезпечення соціального добробуту, діяльність яких спрямована на подолання проблем безробіття.

Державна політика зайнятості реалізується Федеральною службою з питань зайнятості, праці та взаємодії, а також відповідними консультативними органами: Комітетом з питань зайнятості штатних робітників, Вищою радою з питань зайнятості, Вищою радою з профілактики та охорони праці.

Крім того, на місцевих рівнях створені консультативні комітети з питань зміни кваліфікації, соціальної адаптації та зайнятості. Зазначені комітети надають сприяння особам, які втратили роботу або не працевлаштовані протягом тривалого часу, а також у їх перепідготовці. З метою стимулювання безробітних до зайнятості Урядом Бельгії розробляються програми суспільних робіт.

На сьогоднішній день, для полегшення пошуку роботи створено низку електронних ресурсів (www.andiearbeit.be, FOREM, ACTIRIS, VDAB, ARBEITSAMT, ONEM) за допомогою яких бажаючі знайти роботу або найняти працівника можуть ознайомитись із переліком вакансій. Реєстрація у зазначених сервісах є безкоштовною. Вона дозволяє одержати повноцінну картину про ринок праці та користуватися всіма послугами у сфері навчання та пошуку роботи. Особі, яка бажає організувати власний бізнес - indépendant(e), надається можливість пройти відповідні курси для малого та середнього бізнесу, при чому допомога по безробіттю в цей час надається у повному обсязі.

Важливим є місце служб зайнятості в економічній і соціальній структурах Бельгії. Їх найбільш популярними програмами є Activa та Win-win. Федеральна допомога при працевлаштуванні зазвичай складається з структурних скорочень соціальних внесків, що зменшують витрати на заробітну плату працівникам. За рахунок цього заохочується роботодавець, який наймає робітників з кваліфікацією, що відповідає вимогам тих чи інших програм.

План Activa сприяє у працевлаштуванні робітникам, які зареєстровані на біржі праці та знаходяться у пошуку роботи тривалий час. Цільовою групою програми визначено молодь, яка претендує на працевлаштування вперше, а також осіб з обмеженими можливостями або осіб похилого віку Особа, яка відповідає певним вимогам цієї програми, одержує спеціальну робочу картку. При пред’явленні цієї картки роботодавцю, останній розраховує на те, що у разі надання робочого місця одразу одержить прибуток від зниження внесків на соціальне страхування.

План працевлаштування Win-win охоплює три цільові групи:

  1. безробітних у віці до 26 років;
  2. безробітних, які одержують допомогу по безробіттю у віці не менше 50 років;
  3. безробітних, які одержують допомогу та зареєстровані на біржі, як шукачі роботи протягом періоду від 1 до 2 років.

Мета цього плану – заохотити роботодавців наймати робітників цих груп, шляхом надання їм пільг і дотацій.

Ця процедура виконується через активацію допомоги по безробіттю. Особа, яка працевлаштована через план win-win, одержує право протягом періоду зайнятості на виплату у розмірі до 1100 євро на місяць. Роботодавець може зменшити розмір цієї виплати до чистого окладу, який він звичайно сплачує за таку роботу. Крім того, роботодавець може скористатися існуючими заходами, які дозволять йому знизити свої внески до Загальнонаціонального офісу соціального страхування (ONSS) через працевлаштування робітників з цільових груп - наприклад безробітних протягом тривалого часу та серед молоді. В деяких випадках існує можливість у звільнені від цього внеску.

Слід зазначити, що з метою відпрацювання конкретних механізмів стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць Бельгією було утворено окремий орган - Службу інформації та соціальних досліджень (SIRS), яка напряму підпорядковується міністерствам з питань зайнятості, соціальних справ та юстиції. Ця організація вносить пропозиції до законодавства у сфері зайнятості та соціального страхування, аналізує їх результати, виступає у якості розробника та аналізатора реформ.

Для стимулювання роботодавців у приватному секторі державою надається субсидування зайнятості. Її сенсом є те, що за прийом на роботу додаткової робочої сили держава повністю або частково компенсує фірмам витрати щодо найму та підготовки кадрів. Враховуючи той факт, що вартість одного робочого місця, яке створюється за рахунок субсидій, приблизно вдвічі менше вартості робочого місця, що утворюється за рахунок скорочення податків або збільшення загальних державних витрат, Бельгія надає субсидії за прийом на роботу виключно визначених категорій безробітних, а саме для молоді та «хронічно безробітних».

У Бельгії розвинута система надання пільг. Так, підприємствам, в залежності від кількості робочих місць, встановлюються пільги при закупівлі землі, премії на зайнятість робітників, і т.ін.

Для працевлаштування в Бельгії іноземні робітники повинні мати дійсний дозвіл на роботу. Ця вимога не розповсюджується на громадян країн-членів ЄС, Європейського економічного простору (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн) та Швейцарії, а також на певні категорії робітників. Для винайму іноземців бельгійські роботодавці мають зробити запит на отримання дозволу на працевлаштування та дозволу на роботу, за виключенням тих іноземців, які вже мають дозволи типу “А” чи “С”. На підставі цього дозволу на працевлаштування іноземний громадянин може звертатися за отриманням в’їзної візи.

Громадяни всіх країн (крім країн-членів ЄС, Ісландії, Монако, Норвегії, Ліхтенштейну та Швейцарії), які хочуть перебувати в Бельгії більше трьох місяців, зобов’язані отримати в‘їзну візу. Вони мають завчасно звернутися за отриманням візи спеціального типу (дозвіл на тимчасове перебування): шенгенська віза типу “D”. Зазначене візове клопотання слід порушити в дипломатичній чи консульській установі Бельгії в країні, де проживає запитувач.

Іноземець, який бажає прибути до Бельгії з метою працевлаштування, повинен мати паспорт, дійсний щонайменше протягом одного року, характеристику з місця роботи за п’ять останніх років, медичне свідоцтво та дозвіл на працевлаштування, який оформлюється у відповідності до запиту роботодавця та видається одночасно з дозволом на працю типу “B”. Запит має бути представлений завчасно для його належного розгляду Офісом іноземців ФДС ВС Бельгії.

В Бельгії існують три види дозволів на роботу:

- Дозвіл типу “А” видається для всіх професій і діє протягом необмеженого періоду часу. Він надається іноземному громадянину, який доведе, що має безперервний стаж чотирирічної роботи щонайменше, згідно з дозволом на працю типу “В”;

-  Дозвіл типу “В” має обмежений термін дії і складає максимум 12 місяців. Надання роботодавцю дозволу на працевлаштування автоматично зумовлює надання відповідному працівникові дозволу типу “В”. Відповідне клопотання має бути порушене роботодавцем.

-  Дозвіл типу “С” дійсний протягом обмеженого періоду часу для всіх видів оплачуваних професій. Він надається для тих категорій іноземних громадян, які мають право тільки на обмежене чи залежне перебування (наприклад: студенти, особи, що звернулися за отриманням статусу біженця). 

Дозвіл типу “А”.

Для отримання дозволу типу “А” іноземний працівник має заповнити відповідні формуляри, які видаються регіональними службами з працевлаштування: FOREM (Валлонська), ORBEM (Брюссельська) та VDAB (Фламандська) в залежності від місця перебування працівника.

Якщо дозвіл потрібен для працівника, який проживає в Бельгії на постійній основі, до формулярів додається відповідна довідка. Бланки довідок можна отримати також в регіональних службах з працевлаштування. Після заповнення довідки запитувачем, вона візується бургомістром комуни, в якій перебуває працівник. Після цього регіональна служба з працевлаштування передає справу на розгляд до відповідної територіальної служби імміграції.

Якщо працівник постійно проживає в Бельгії, видача дозволу оформлюється за посередництвом адміністрації комуни, в якій перебуває працівник. Дозвіл на працю передається працівнику безпосередньо.

Якщо відповідь негативна, запитувача повідомляють про це рекомендованим листом. У цьому випадку, він може протягом місяця від дати зазначеного повідомлення порушити відповідне клопотання перед міністром праці регіону Валлонії, Фландрії або Брюссель - столиця.

 Дозвіл на працевлаштування та дозвіл на роботу типу “B”.

Заява щодо дозволу на працевлаштування та дозволу на роботу типу “B” може бути зроблена роботодавцем, який бажає влаштувати іноземного працівника. У цьому випадку також заповнюються формуляри, регіональних служб з працевлаштування: FOREM (Валлонська), ORBEM (Брюссельська) та VDAB (Фламандська).

До формулярів додаються медична довідка, якщо іноземний працівник працевлаштовується в Бельгії вперше та контракт.

Далі регіональна служба з працевлаштування передає справу на розгляд відповідної територіальної служби імміграції. Дозвіл на працевлаштування надається тільки тоді, коли неможливо знайти протягом відповідного періоду часу на ринку праці робітника, який був би здатний зайняти робоче місце, задовольняючи відповідні вимоги, та при наявності чи відсутності адекватної професійної освіти.

Після схвалення регіональною імміграційною службою дозволу на працевлаштування, документ видається роботодавцю. Після цього працівник, який перебуває в Бельгії постійно, може отримати свій дозвіл на працю у комуні, де мешкає. Якщо працівник в Бельгії не проживає або проживає тимчасово, дозвіл на працю видається адміністрацією комуни роботодавцю для подальшої передачі працівникові. Відмова у видачі дозволу на працевлаштування надсилається роботодавцю рекомендованим листом. У цьому випадку він може порушити в місячний (від дати повідомлення) термін клопотання перед регіональним міністром праці.

Дозвіл на роботу типу “C”.

Клопотання щодо дозволу на працю типу C може бути порушене іноземним громадянином шляхом заповнення формулярів, які видаються регіональними службами з працевлаштування: FOREM (Валлонська), L’ORBEM (Брюссельська) та VDAB (Фламандська) в залежності від місця, де працівник буде влаштований.

До клопотання має бути додана відповідна довідка, підписана бургомістром комуни, в якій перебуває запитувач. Дозвіл видається відповідною комуною.

 

 

Джерело http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/travel-advice/15-be